English translation is in progress or not avaiable.

Горен Чифлик
Магазини Строителни материали

Горен Чифлик
Ловен и екотуризъм. Лесокултурна дейност. Развъждане и разселване на дивеч.

Горен Чифлик
Производство на хляб и тестени изделия.