Производство на каменно брашно, филц, трошен камък и взривена каменна маса.

Основно училище.

English translation is in progress or not avaiable.

English translation is in progress or not avaiable.