Производство на каменно брашно, филц, трошен камък и взривена каменна маса.

Основно училище.

Партньори