Бизнеси в град Горски Извор (Област Кърджали)

Горски Извор (Област Кърджали)
Предучилищно и основно образование

Горски Извор (Област Кърджали)
Основно училище.