Каблешково (Област Кърджали)
Производство на билки, гъби, диворастящи.