Бизнеси в град Висока (Област Кърджали)

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 574.7 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната.

Висока (Област Кърджали)
Motif Lace Индустрия основи са положени през 1999 година. Вносът на текстилни материали в Турция, както и новата технология е разработването и производството, са били също така незадоволително качество в индустрията с развитието на тези изисквания, се е увеличил повече. През тази година