Житница (Област Кърджали)
Предучилищно и основно образование