Бизнеси в град Конево (Област Кърджали)

Конево (Област Кърджали)
Основно училище.