Бизнеси в град Мъдрец (Област Кърджали)

Мъдрец (Област Кърджали)
Основно училище.