Чифлик (Област Кърджали)
Предучилищно и основно образование

Чифлик (Област Кърджали)
Основно училище.