Бизнеси в град Дойранци (Област Кърджали)

Начално училище.