Тихомир
Производство на изделия от дървен материал

Основно училище.

Дърводелски услуги.