Бизнеси в град Стражец (Област Кърджали)

Община Крумовград е административна единица от област Кърджали, територията на която попада изцяло в района на Източните Родопи. Тя заема 26% от територията на област Кърджали и 0,75% от територията на страната.

Стражец (Област Кърджали)
ГОРКОРЕКТ ЕООД е една от водещите фирми за добив, преработка и търговия с дървен материал на територията на град Кърджали. Горкорект ЕООД разполага с квалифициран персонал за извършване на дърводобивните дейности.Дърва за огрев – дърва за огрев от дъб, бук, габър нарязани и нацепени