Комунига
обществени поръчки

Предучилищна подготовка включително и  детски заведения.

Основно училище.