Бизнеси в град Три могили (Област Кърджали)

Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в Източно – родопския планински масив с територия от 574.7 кв.км., което е 20% от територията на Област Кърджали и 0.51% от територията на страната.

Три могили (Област Кърджали)
Предучилищно и основно образование