Основна дейност на фирмата е - Дърводобив, Услуги в горското стопанство, Дървопреработка. Услуги в горското стопанство. Дървопреработка. Фирмата е създадена 2002 година и има 107 души персонал (работници и служители). Капацитетът ни на производство (годишно) e

Чакаларово
Предучилищно и основно образование

Ветеринарен кабинет.

Стоматологичен кабинет.

Продажба на лекарства и медицински консумативи.

Основно училище.

Производство на хляб и тестени изделия.