Бизнеси в град Падина (Област Кърджали)

Падина (Област Кърджали)
Народно читалище Стефан Караджа-1951 е действащо с развиваща дейност. Читалището работи в насока утвърждаване на народните ценности, като развива културния и духовен живот на населението в село Падина. Читалището в село Падини има библиотека и състави за художествена самодейност.