Народно читалище Стефан Караджа-1951 е действащо с развиваща дейност. Читалището работи в насока утвърждаване на народните ценности, като развива културния и духовен живот на населението в село Падина. Читалището в село Падини има библиотека и състави за художествена самодейност.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?