Община Николаево граничи с три общини: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора. Географското местоположение на общината е много добро. Общинският център - гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София-Бургас

Земеделският производител Петко Люцканов вече почти 20 години се занимава с производство на овощен посадъчен материал. С удостоверение № 1036 / 20.04.2005 година и разрешение №0420 му се разрешава да произвежда и търгува с овощен и лозов посадъчен материал.

Николаево
"ЕЛПО" АД произвежда изолатори за ниско и високо напрежение - до 110 кV. Материалът, от който се произвеждат е ел. порцелан с показатели по БДС 3934. Основните групи изолатори, които произвеждаме са: - подпорни изолатори за закрит и открит монтаж -

Николаево
Фирмата произвежда личинки и зарибителен материал от ШАРАН, СОМ, ТОЛСТОЛОБ и ЩУКА; риба за консумация ШАРАН,ТОЛСТОЛОБ,БЯЛ АМУР, СОМ и ЩУКА. Извършва услуги с техника и съоръжения свързани с рибовъдството.

Предучилищно и основно образование

СП образование и обучение

Производство на хляб и тестени изделия.

Професионално училище

Фармацевт

Николаево
Стоматологичен кабинет.