Дейност в областта на химическата промишленост.

Дейност в областта на химическата промишленост.

Мебели. Обзавеждане и оборудване.