ОБЩИНА ОПАН е разположена в Югоизточен район за планиране и е част от Старозагорска област. Територията на общината е 257.5 хил. дка или 5% от територията на областта. Административният център на общината - село Опан, е основано през 16 век, на оживен търговски път, свързващ Северна и

Бензиностанции

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Производство на зърно и брашно

Производство и търговия със субпродукти от преработката на маслодайни семена.