Разположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв.км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 10 000 човека в 23-те села на общината. Земите на общината са населявани от дълбока древност.

Мирово (Област Стара Загора)
Предучилищно и основно образование