Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Производство на захарни, шоколадови и сладкарски изделия

Основно училище.