Бизнеси в Трояново (Област Стара Загора)

Трояново (Област Стара Загора)
Предучилищно и основно образование

Трояново (Област Стара Загора)
Начално училище.