Основно училище.

Дълбоки
Производство на хляб и тестени изделия.