English translation is in progress or not avaiable.

ЗКУ АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като самостоятелно предприятие в рамките на ДСО "Хидравлика" с основна дей

Горно Ботево
Предучилищно и основно образование

Горно Ботево
Счетоводни услуги

Горно Ботево
Акционерното дружество ЗКУ е доказал се лидер в производството на прецизни каучукови детайли още от създаването си през 1966 год.

Основно училище.