Бизнеси в Свобода (Област Стара Загора)

Свобода (Област Стара Загора)
Основно училище.

Свобода (Област Стара Загора)
Селскостопански продукти.