Разположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв.км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 10 000 човека в 23-те села на общината. Земите на общината са населявани от дълбока древност.

Братя Даскалови
ЕТ Георги Троев се занимава с производство и реализация на зърно, технически култури и селскостопанска продукция. Земеделски производител се намира в с. Братя Даскалови, област Стара Загора. Основната дейност на фирмата е зърнопроизводството - произвежда и търгува с пшеница, царевица,

Братя Даскалови
Фирмата добива целогодишно широколистна дървесина - дъб, габър, бук, на добри цени. Екипът на Топалов МТД също така и произвежда и дървени въглища по ретортен способ с украинска инсталация. Качеството на нашата продукция е на високо ниво със приемливи за българския пазар цени.

Предучилищно и основно образование

Братя Даскалови
Автобусен Транспорт