Община Стара Загора е разположена в южна централна България, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Град Стара Загора е разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Изработвам медни казани и медни съдове. Цената на новия казан е 5 лева на литър, ако сте сериозен купувач цената е по договаряне.

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЮЦЕРНА И ЛЮЦЕРНОВИ СЕМЕНА