Миланово (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование