Памукчии (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Основно училище.