Живково (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Живково (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Живково (Област Шумен)
Селска къща „Балканджийска къ