Предучилищно и основно образование

Осмар
Производство на мляко и млечни продукти

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Осмар
Производство на бира, вино и спиртни напитки