Община Смядово е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина и попада в две физико-географски области: Област на Дунавската равнина, източна подобласт (Лудогорско-Добруджанска); Шуменско-Провадийски район и Старопланинската област, подобласт на Предбалкана. На

ЕТ Донка Стойкова е с основна дейност търговия на едро с отпадъци и скрап.

Международен ловен туризъм благороден елен, дива свиня, зубър, сърна, добив на широколистен дървен объл материал, дърва, дървени въглища, горски плодове, билки, гъби

Смядово
Фураж и фуражни компоненти - производство и търговия

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Смядово
Фирма ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД е на българския пазар от 4 години. Основните дейности на фирмата са: разрушаване на сгради, ниско строителство, асфалтополагане, ремонтно строителство и отдаване на строителна механизация под наем. Фирмата има клиенти от

Средно общо образование

Предучилищно и основно образование

Строителство / Техника и материали

Смядово
Строително-ремонтни услуги