Хърсово (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Хърсово (Област Шумен)
Поликлиника

Основно училище.

Хърсово (Област Шумен)
Телекомуникационни услуги.