П.К:
9811
Т.К:
05312
Област:
Шумен
Община:
Шумен

Производство на бичени материали, палети, скари, каси, детайли

Предучилищно и основно образование

Цех за производство и бутилиране на безалкохолни напитки.