Венец (Област Шумен)
Община Венец се намира на север от областния гр. Шумен. На север и северозапад граничи с община Самуил /област Разград/, на североизток с община Каолиново, на юг и югоизток с община Хитрино. Площта на общината е 221.554кв. км. Надморската височина е около 200 м.

Предучилищно и основно образование

Черноглавци
Предучилищно и основно образование