Ружица (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование

Начално училище.