П.К:
9803
Т.К:
05311
Област:
Шумен
Община:
Шумен

Общинска администрация Шумен

Градище (Област Шумен)
Предучилищно и основно образование