П.К:
9793
Т.К:
05344
Област:
Шумен
Община:
Шумен

Общинска администрация Шумен

Предучилищно и основно образование