Бояджик
Бои, лакове, лепила и разтворители - произво

Предучилищно и основно образование

Бои лакове лепила и разтворители - търговия

Магазини за хранителни стоки - супермаркети, хипермаркети

Производство на метални изделия, конструкции, селскостопанска техника, инвентар и сечива.

Производство и търговия на едро с мляко, млечни произведения, сладолед.

Зеленчукопроизводство

Шивашки услуги.

Производство и търговия на едро с мляко, млечни произведения, сладолед.