ДОКО М - МИТКО ДИМИРЕВ е фирма занимаваща се с международен и вътрешен транспорт на извън-габаритни товари. Фирмата разполага с товарен кран и съдействие за издаване на разрешителни и пилотиране на извън-габаритни товари. Извършва и репатриране на товарни автомобили. ДОКО М - МИТКО

Предучилищно и основно образование

Кукорево
Предучилищно и основно образование

Производство на зърно и брашно

Кукорево
Производство на пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди, рекламна дейност.

Основно училище.

Кукорево
Трикотаж и бельо търговия, Обувки, спортни облекла, работни дрехи