Ванина строй ООД извършва строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоражения, ремонт и текуща поддръжка на сгради и съоражения,покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посредничество при сделки с недвижими имоти,

Предучилищно и основно образование

Строително-ремонтни услуги

Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, Ел, ВиК и ОВ инсталации, саниране на сгради. Настилки, облицовки, тетнекеджийски, покри

Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.

Стоматологичен кабинет

Производство на агрохимически препарати (торове, растителна защита), строителни материали, елементи, конструкции.

Редене, циклене и лакиране на пакет.

Поддръжка на фирми и предприятия, редуциране на ИТ фирмените разходи, Бизнес пощи, Офис Техника нова и реновирана.