Начално училище.

Производство и търговия с дроб и месо от патици и гъски.