Производство на детайли по метода на Праховата металургия /РМ/. Плъзгашти лагери/бронзографит и желязографит/, втулки, шайби, планки и др.

Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?