Бизнеси в град Генерал Инзово

Генерал Инзово
Производство на детайли по метода на Праховата металургия /РМ/. Плъзгашти лагери/бронзографит и желязографит/, втулки, шайби, планки и др.

Основно училище.

Отглеждане на зърнени, технически клубеноплодни и фуражни култури.