Бизнеси в град Веселиново (Област Ямбол)

Веселиново (Област Ямбол)
Строителна фирма Вечил 1 е с предмет на дейност - строителство на жилищни сгради и съоражения, ремонт и текуща поддръжка на сгради и съоражения, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Вечил 1 разполага с необходимия опит, материално - технически ресурси,

Веселиново (Област Ямбол)
Мляко - млечни продукти и сладолед