Бизнеси в град Симеоново (Област Ямбол)

Община Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част. Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от

Симеоново (Област Ямбол)
eFarmbg - онлайн платформа за земеделските производители