Бетонстрой  itemprop=

Бетонстрой

Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение на строителство и ремонт на сгради и съоръжения, доставка на материали, машини и съоръжения, обзавеждане
Горна Оряховица, бул."Македония" № 68

Фирмата се занимава с проектиране, изпълнение на строителство и ремонт на сгради и съоръжения, доставка на материали, машини и съоръжения, обзавеждане, организиране и ръководство на инвестиционна инициатива на юридически и физически лица, в това число консултантска дейност в областта на градоустройството, строителството и архитектурата, включително и изготвяне на експертни оценки на обекти, извършване на сделки с недвижими имоти, търговско представителство на строителни материали, добив на инертни материали, полуфабрикати, конструкции.