Проектиране и строителство на ЖП линии и Железопътно оборудване

Областни градове

Фирма Подем Строй Груп ЕООД, гр Варна - ремонт и поддръжка на подкранови пътища, ремонт и поддръжка на индустриални жп клонове. Доставка на жп релси 49Е1 и 60Е1. Доставка на подкранови релси Кр18, Кр24, Кр33, Кр70, Кр80, Кр100 и Кр120

Луковит
Фирма ТЕТРАГОН ООД развива дейност от 1996 год. Занимават се с проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на железни пътища и съоръжения. Извършват дейност в цялата страна. Занимават се и с търговия на едро със строителни и жп материали. През последните пет години сме разкрили и

ВЕКТОР-БУЛ ООД е фирма с дългогодишен опит в сферата на проектирането на железопътни линии, пътища и магистрали, терминални площадки, геодезическо заснемане, кадастър и всякакви обекти от транспортната инфраструктура.Занимава се също с научно-иследователска дейност, софтуерни

ИВА СИГНАЛ - ИВАН АПОСТОЛОВ изпълнява строителство на обекти по железопътна автоматика (СЦБ), електрическо отопление на ж.п. стрелки, , електрозахранване на устройства по СЦБ, изолирани ж.п. участъци и телекомуникации

Варна
Фирма АТИКА ЕООД се занимава с инвестиционно проектиране и консултантска дейност в строителството. Проектиране на транспортна инфраструктура - пътища, жп линии, улични мрежи, транспортни съоръжения и комуникационно-транспортни планове.Проектиране на техническа инфраструктура - външни ВИК и

Крамп Инженеринг ООД е частно дружество, основано през 1993 година. Основната дейност на дружеството е проектиране и контрол на строителството на транспортни съоръжения и преди всичко - на тунели. Освен за нови тунели, дружеството разработва проекти за ремонт, проширяване, реконструкция и

Фирмата се занимава със строителството и поддръжка на подкранов и железен път. Предлага също продажба и доставка на ж.п. материали. Фирмата предлага индивидуално ценово предложение според нуждите на всеки бизнес партньор. Разполага с необходимата механизация за железопътно строителство.

ВЕКТОР КОНСТРУКТ ООД е специализирана в обезопасяване и укрепване на ерозирали скални масиви и свлачищни райони, преоткосиране на скатове, къртене на бетонови основи и колони, възстановяване антикорозионното покритие на метални съоръжения и конструкции, ремонт и строителство на сгради.

Фирмата е с дългодишен опит на пазара в областа на проектиранито и изпълнението на строителни обекти. През периода на своя трудов ста

БулPокГруп ЕООД е основано през 2004г. и от създаването си се специализира в областта на строителството и реконструкцията на обекти с разнороден характер и предназначение - жилищни и административни сгради, търговски, промишлени и туристически обекти.

Проектиране и строителство на ЖП линии и Железопътно оборудване


Подбрали сме компании извършващи проектиране и строителство на ЖП линии и Железопътно оборудване. Дейности по железопътно строителство включват основно вертикална планировка и се състоят главно в изкопни дейности транспорт на земни маси и материали. Доставка на релси и оборудване за монтирането им.

ЖП транспорта остава един от най-евтините и най-безопасни видове транспорт и железопътното строителство е също толкова важно днес както е било и преди повече от 100 години. Днес железопътния транспорт е много по-модерен и използвайки високо икономични локомотиви се постигат високи скорости и безаварийно и комфортно пътуване. За определени предприятия изграждането на железопътна линия до производствените помещения е жизнено важно за навременния и безопасен транспорт на произвежданата продукция, именно тук биха били полезни компаниите извършващи железопътно строителство.


дървени траверси , Железопътни релси , Железопътни стрелки , Траверси
Прочети повече
Затвори

Партньори