Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Строител Троян - Вижте още

Строител Троян

Фирма Строител Троян е с предмет на дейност: проучване, проектиране и строителство в страната и чужбина, преустройство, реконструкция на сгради и др. дейности.
Строител Троян
Строител ТроянСтроител Троян
Строител Троян
Дружеството е регистрирано с решение на Ловешкия окръжен съд, Търговско отделение по ф.д.№ 212/2006 г., под №2, том 6, стр. 6 и е представлявано от инж. Лилия Цанкова.
Строител Троян

Предмет на дейност:

Строител Троян
  • проучване, проектиране и строителство в страната и чужбина
  • преустройство, реконструкция на сгради
  • и др. дейности.

Разполагаме със собствени машини, необходими за изпълнението на всички видове строително-монтажни работи.

Също така имаме и собствена складова база.

Средносписъчният състав е 35 души, като ИТР - 4 души, с възможности при по-голям обем на строителство да се наемат отделни бригади за различни видове работи.

Имаме значителен опит при възстановяване на архитектурното наследство по отношение на старопланинската възрожденста къща и традиционната дървена къща.

Изпълняваме тези работи по традиционните технологии с вграждане на отделни запазени фрагменти, без да се пропускат съвремените технологии в помощ на това.

Фирмата е пълноправен член на камарата на строителите в България

Строител Троян Строител Троян Строител Троян Строител Троян Строител Троян Строител Троян

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..