Геовод  itemprop=

Геовод

Фирмата е специализирала в областта на хидрогеоложкото проектиране. Предлагаме пълен инженерингов цикъл – хидрогеоложко проектиране, изграждане на водовземно съоръжение от подземни води, съставяне на хидрогеоложки доклад и проект за добив на подземни води, съгласно императивните норми на
Велико Търново, ул. Драган Цончев 14, вх.В, ап.1

Геовод проектиране и изграждане на водовземни съоръжения извършва сондажи за термопомпи предлага строителни и укрепителни работи За Нас Фирмата е специализирала в областта на хидрогеоложкото проектиране. Предлагаме пълен инженерингов цикъл – хидрогеоложко проектиране, изграждане на водовземно съоръжение от подземни води, съставяне на хидрогеоложки доклад и проект за добив на подземни води, съгласно императивните норми на Закона за водите. Фирмата разполага с специализирана сондажна апаратура, подходяща за всички видове ядково проучвателно сондиране, хидрогеоложко сондиране и изграждане на сондажно-изливни пилоти. Дейности Основните дейности по направлението са: хидрогеоложки проучвания изграждане на водоснабдителни системи за добив и експлоатация на подземни води изграждане на укрепителни съоръжения за стабилизиране на изкопи неблагоприятни геодинамични явления и преминаване на литоложки разновидности, неподходящи за фундиране на сгради и съоръжения. Нашият Екип Високата степен на професионализъм и мобилността на сондажните екипи, гарантира качество и бързина на извършените услуги. Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни инженери и магистри по инженерна геология, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на фирмата са специализирали в различни университети и научни институции а техническия персонал е подготвен високо професионално с практическа насоченост и съответно лицензирани в различните направления /специалности/. Контакти Велико Търново ул. Драган Цончев 14 вх.В, ап.1 0888 224 826 0876 224 826 geovod@gmail.com Геовод
4.3 4