Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Монолит Т - Вижте още

Монолит Т

Монолит - Т ООД е на пазара от 1999 г. Нейната основна дейност е свързана с ниско и високо строителство. Нейната основна дейност е свързана с ниско и високо строителство, строително - монтажна работа и ремонтни дейности. Фирмата произвежда бетонови и варови разтвори, търгува със

Монолит Т

За нас

“Монолит-Т” ООД е дружество, което е на пазара от 1999 година. Съдружници са Алекси Ненов Алексиев и Петър Енчев Петров. Основната дейност на фирмата е ниско и високо строителство, производство на бетонови и варови разтвори, продажба на суровини и материали за строителството, зимно поддържане на улици и пътища, услуги със строителна техника и механизация.

Във фирмата работят квалифицирани работници и служители, изпълняват се обекти от различен характер. Дружеството разполага със собствена производствена база, дърводелска работилница, арматурен двор, варов и бетонов възел, собствен автопарк, както и средства необходими за качествено и своевременно изпълнение на дейността.Фирмата притежава следните сертификати:

Монолит Т
 • Интегреран система за управление по стандарт EN ISO 9001:2008
 • Интегреран система за управление по околна среда EN ISO 14001:2004
 • Система за производствен контрол при производството на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на НСИОССП
 • Стандарт за система за управление на здравето и бизопастността при работа BS OHSAS 18001:2007.
 • Член на строителната камара от 2008 година
 • Удостоверение № І-TV 015030 – ПЪРВА ГРУПА - Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
 • Удостоверение № ІІ-TV 004204 – ВТОРА ГРУПА - Строежи от транспортната инфраструктура.
 • Удостоверение № ІІІ-TV 004900 – ТРЕТА ГРУПА - Строежи от енергийната инфраструктура.
 • Удостоверение № ІV-TV 007335 – ЧЕТВЪРТА ГРУПА - Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
 • Удостоверение № V-TV 010568 – ПЕТА ГРУПА - Отделни видове СМР съгласно КИД 2008, сектор “Строителство” с класове.
 • Система за производствен контрол при производство на бетон - Въведена система за производствен контрол при производство на бетон, изготвен в заводски условия в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – Сертификат за съответствие 12-НУРВСПСРБ-1352
 • Лиценз за превоз на товари на територията на Република България
 • Сертификат за коректна фирма

Монолит Т

Услуги

 • Строителни дейности
 • Монтажни дейности
 • Ремнотни дейности
 • Ниско и високо стрителство
 • Механизация и транспорт
 • Реконструкция на стари сгради
Монолит Т

Монолит Т

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..